Bütünüyle Benzersiz Ephesos Antik Kenti
  1. Anasayfa
  2. Antik Kent Gezi Rehberi

Bütünüyle Benzersiz Ephesos Antik Kenti

0

 Efes Antik Kenti’nin İsminin Anlamı

  Efes yani Ephesos Antik Kenti’nin isminin anlamını bilmek, bu antik kent hakkında daha fazla merak uyandırabilir. Amazon adı ile bilinen kadın savaşçılar tarafından kurulmuş olan Ephesos Anti Kenti, ismini ise Ana Tanrıça kenti anlamına gelmekte olan Arzawa krallığında bulunan bir kentten yani Apasas‘dan geldiği düşünülmektedir.

  Efes Antik Kenti’nin Tarihi

  Kadın savaşçı olan Amazonlar tarafından kurulan Ephesos Antik Kenti’nin muhtemelen ilk sakinleri arasında Lelegler ve Karyalılar yer almaktaydı. Ephesos Antik Kenti, efsanaye göre kahinlerin tavsiyesi doğrultusunda bir domuz ve balığın rehberliği ile gitmiş oldukları Kayster Nehri’nin denize döküldüğü yerin kıyısında ikinci kez Atina kralı olan Kodos’un oğlu Androklos tarafından kurulmuştur.

Diğer yandan ise arkeolojik verilere göre bu gölgede, milattan önce iki bin yılın sonlarına kadar yerli insanların yaşadığını göstermektedir. Bahsi geçen Efes Antik Kenti Tarihi içerisinde kentin, yüksek olasılıkla Hitit kaynaklarında yer alan Ayasuluk Tepesi ile eşleştirilebilecek olan Arzawa’nın başkenti olan Apasa kentidir. 

Tarih içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan Ephesos Antik Kenti’nde milattan önce yüz yılı ve sonrasında ise Yunan etkisinde gözlemlenebilir bir artış vardır. Buna bağlı olarak bugün İyonya olarak adlandırılan bölgede yerleşmiş olmaları da oldukça muhtemel görülmektedir.

İyonya kentleri, İyonya göçlerinin yaşandığı dönemde Efes liderliğinde olan bir konfederasyona katılması ile gelişir ve Lidya kralları döneminde ise Efes Kenti, Akdeniz dünyasının en varlıklı kentlerinden biri haline gelir. Lidya kralı olan Kroesus’un Pers kralı Kyros tarafından yenilmesi ile tüm Ege kıyı şeridi üzerinde Pers egemenliğinin yayılıması adına zemin hazırlanmış olur ve beşinci yüzyılın başında İyonya kentleri Perslere karşı ayaklandıklarında diğerlerinden hızlı bir şekilde ayrılarak yıkılmaktan kurtulabilmiştir. Bu sayede elli yıllık huzur ve barış dönemine giren Ephesos Antik Kenti, Büyük İskender’in gelişine kadar Pers egemenliğinde kalmıştır.

Milattan önce 281 yıllarında kent Efes ismi ile tekrar kurularak Akdeniz’in en önemli ticari limanlarından biri haline gelmiştir. Sekiz bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan antik kent, milattan önce 129 yılında ise Pergamon kralı olan Attalos, bölgenin tamamını bir Asya eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na katmaları için krallığını, Romalılara miras bırakmış ve onlar da bu vasiyetin şartlarından yararlanmıştır. Birçok tarihe sahne olan Antik kent, Augustus dönemi ile sonrasında son derece önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş ve tarihçi Aelius Aristides tarafından Asya’da yer almakta olan en önemli ticaret merkezi olarak anlatılmaktadır. Ayrıca Efes Kenti, Ege’de bulunan ikinci felsefe okulu sayesinde önde gelen entelektüel ve politik merkezlerden biridir. 

Ephesos Antik Kentinde Gezilecek Yerler

  Sekiz bin yıllık bir tarihe sahip olan Efes Antik Kenti gezilecek yerler ise, Kuretler caddesi, Hadrian Tapınağı, Liman caddesi, Aşk evi, Celcus kütüphanesi, Yamaç evler ve Büyük tiyatrodur.

 Efes Antik Kenti’nin Giriş Ücreti 2023

  Efes Antik Kenti giriş ücreti 2023 yılı itibari 200 TL olmakla birlikte müze karta sahip olan gezginler ücretsiz giriş yapabilirler. Gişeden 60TL ücretle müze kart satın alarak neredeyse tüm müzelere 1 yıl boyunca ücret ödemeden giriş yapabiliyorsunuz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir